‘Afet Müdahale Kapasitesini Arttırma Çalışması’ semineri verildi

12
Marmara Bölge Afet Müdürlüğü tarafından 09 Şubat 2011 Çarşamba günü
Kırklareli Ticaret Borsası’nda (KTB) şube Afet Müdahale Kapasitesini
Arttırma Çalışması Bölge Semineri verildi.

HABER MERKEZİ

Ticaret Borsası’nda yapılan seminere Kızılay Kırklareli Şubesi ve merkez ilçe şubeleri, Kırklareli Valiliği Afet Müdürlüğü katıldı.
Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel doğal afetlerin engellemesinin mümkün olmadığını, ancak verilecek eğitimlerle, afet konusunda insanların bilinçlendirilebileceğini belirtti.
Altıntel; “Afet sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulacak örgütlenmenin ve donanımların önceden planlanması can ve mal kaybını en aza indirecektir. Olası afetler karşısında toplum liderleri, muhtarlar, din görevlileri, öğretmenler ve diğer lider gruplar halkın afetlere hazırlıklı olmasını sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulmasını sağlayacaklardır. Toplum bilincinin artırılmasıyla en az zarar görmeleri sağlanacaktır. Türkiye Kızılay Derneği ‘Yalnız Değilsiniz’ sloganı ile yola çıkmıştır. Her zaman ve her koşullarda ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan ve bu konuda büyük başarı sağlayan bir kurumdur.
Kırklareli Kızılay Şubesi olarak bizler verilecek olan bu afet müdahale bölge seminerinin öncelikle Kızılay Şube personelleri başta olmak üzere tüm toplumun afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturacağına inanıyoruz.
Afetsiz günler geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
Marmara bölge Afet Müdürlüğü Afet Uzmanı Sevil Yüksel, afet ve afet türleri, afet yönetimi ve afet yönetim sürecinin aşamalarını anlattı.
Yüksel, afetin toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade ettiğini söyledi.
“Afet olayın kendisi değil doğurduğu olumsuz sonuçlardır” diyen Yüksel şu şekilde devam etti;
“Afetler üç kategoride sınıflandırılır. Bunlar doğal afetler, teknolojik afetler ve insan kaynaklı afetlerdir. Doğal afetler Toplumun Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, can ve mal kayıplarına neden olan deprem, fırtına, sel, su baskınları, heyelanlar, toprak kaymaları ve çığ düşmesi gibi doğa olaylarıdır.
Teknolojik afetler insanların teknolojik faaliyeti sonucunda ortaya çıkan olumsuz nitelikli nükleer santral kazaları, kimyasal ve endüstriyel kazalar, uçak, demiryolu ve gemi kazaları olaylardır.
İnsan kaynaklı afetler ise doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan toplumsal olaylar, kimyasal kazalar, maden patlamaları ve çökmeleri, bomba tehdidi, elektrik, su ve gaz kesintileri, ev ve bina yangınları afetlerdir.
Afetlerin toplum üzerindeki Afetlerin etkilerini de doğrudan ve dolaylı olarak 2 grupta topluyoruz.
Doğrudan etkiler, can kayıpları, yaralanmalar, alt yapı hasarları, eşya ve malzeme kayıpları, hayvan ve tarım ürünleri kayıpları, kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar, kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalışmaları giderleri, tedavi, beslenme ve yedirme, giydirme giderleri doğrudan etkiler ve dolaylı etkileri ise işyeri ve üretim tesislerinin geçici veya sürekli kapanması nedeniyle uğranılan üretim kayıpları, sağlık, eğitim ve diğer devlet hizmetlerinin kesilmesi veya aksaması nedeniyle uğranılan hizmet kayıpları, üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki kısa veya uzun süreli işletme kayıpları nedeniyle uğranılan gelir kayıpları, üretim veya hizmet yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışları, tüm kaynakların, kurtarma, ilk yardım ve geçici barındırma çalışmalarına yoğunlaştırılması nedeniyle, diğer alanlarda görülen yatırım ve hizmet azalması ve bunların alternatif maliyetleridir.
Afet yönetimi afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için, toplumca yapılması gereken topyekun bir mücadele sürecini ifade eder.
Zarar azaltma ise afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyetlerin genel adıdır. uygulama, iyileştirme ve yeniden yapım evreleri ile başlar ve yeni bir afet oluncaya kadar da devam eder” dedi.
Yüksel zarar azaltma çalışmalarını şu şekilde sıraladı;
“Afet tehlikesinin bölgesel ve yerel ölçekte belirlenmesi, mevzuatın ve mevcut planların gözden geçirilmesi
Toplumun afet bilincini yükseltmeye yönelik çalışmaların yapılması, afet zararlarını azaltmak için mevcut kaynakların belirlenmesi.”
Afet Uzmanı Yüksel, hazırlığın tehlike ve risklerin olumsuz etkilerini mümkünse önlemek, mümkün değilse ise etkilerini azaltmak ve afet meydana geldiğinde zamanında hızlı ve etkili bir müdahaleyi başarmak için önceden yapılması gereken tüm faaliyetleri olduğunu belirterek hazırlık faaliyetlerinde Risk belirleme çalışmalarının yapılması, eğitim çalışmalarının yürütülmesi, acil haberleşme sisteminin oluşturulması, afet yönetim planlarının yapılması, denenmesi (tatbikatlar) ve güncelleştirilmesi, bölgesel depoların hazırlanması ve gerekli malzemelerin stok edilmesi gerektiğini kaydetti.
2004 yılı ile 2010 yılı arasında 25 kez deprem müdahalesinde, 86 kez sel müdahalesinde, 20 kez toprak kayması müdahalesinde, 67 kez yangın müdahalesinde, 8 kez aşırı kar ve yağmur müdahalesinde, 5 kez bina çökmesi müdahalesinde, 10 kez nüfus hareketleri müdahalesinde, 1 kez hortum müdahalesinde, 9 kez patlama ve kaza müdahalesinde olmak üzere toplam 231 kez herhangi bir afet türüne müdahale ettiklerini söyledi.
Yüksel, müdahale hazırlık faaliyeti olarak planlama, temel ilkeleri, ihtiyaç tespiti, ihtiyaç tespitinin amacı ve ilkeleri, acil müdahale öncelikleri, afet ihtiyaç tespitinin raporlandırılması, dağıtım ve dağıtım türleri, dağıtımı planlama ilkeleri, dağıtımın düzenlemesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, dağıtımın izleme ve kontrol süreçlerinde yapılması gerekenler, dağıtımın güvenliğinin sağlanmasında dikkat edilecek noktalar, afet toplum liderlerini teşkilatlandırma projesi, afet müdahalesinde toplum liderleri ile çalışma uygulama adımları, iletişim, planlama, koordinasyon, ihtiyaç tespiti dağıtım ve alan koordinasyonu hakkında kısa bilgiler verdi. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here