9. birleşim de böyle geçti

33
Kasım Ayı İl Genel Meclisi toplantısının 9. Birleşiminde sadece 2 madde görüşüldü. Onlar da komisyona havale edildi. 1 saat süren 9. Birleşim sonrası 10 birleşim yarın.
Haber Merkezi –  Meclisin Kasım Ayı toplantısının dün gerçekleşen 9. Birleşiminde; “Trakya Alt Bölge Ergene Havzası yenilenme Çevre Düzeni Planının 26 maddesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi ve 1/25.000 ölçekli Kırklareli İl Çevre düzeni Planında gerekli görülen revizyonun yapılması konulu önergesi” görüşüldü. Önerge Meclisin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek detaylı araştırması ve çalışması yapılması Oy Birliği ile kabul edildi.
Mecliste Görüşülen Diğer Gündem maddesi, “Pehlivanköy ilçesinde bulunan çok programlı Anadolu Lisesi bahçesinin düzenlenmesi işinin 2015 yılı. Yatırım Programına ilave edilmesi hakkında verilen yazılı önerge” Görüşülerek Meclisin Eğitim Kültür Komisyonuna havalesi oy Birliği ile kabul edildi.
Mecliste İlgili Komisyonlara havalesi yapılan Maddeler;
 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporunun İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması.
İl Genel Meclisi’nin 06/06/2014 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İl özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Taslağı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporların görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 252 sayılı kararına istinaden, bölgemizde son zamanda artan kanser vakalarının ve Ergene Nehrindeki kirliliğin bu artıştaki etkisinin araştırılması. Genel Meclisi’nin 02/10/2014 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Sakızköy Köyü "Tarımsal Alt Bölge ve Gelişme Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları yapılması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İI Genel Meclisi’nin 07/11/2014 tarih ve 269 sayılı kararına istinaden, ilimiz Merkez Ahmetçe Köy Muhtarlığı tarafından çok amaçlı Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapılması şartıyla gölet gövdesi ve göl aynası altında kalan Kayaönü Mevkii, 2 pafta, 150 ada, 1 parsel numarasına kayıtlı 5700,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın şartlı bağışının İl Özel İdaresi adına kabul edilmesi hususunda Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 07/11/2014 tarih ve 271 sayılı kararına istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Cevizköy köyünde üzerinde "tehlikeli atık" yazan vidanjörlerle gelen sıvıların toprak altına basılması, vatandaşlarda tedirginlik yaşattığından konunun araştırılması hususunda Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 05/11/2014 tarih ve 265 sayılı kararına istinaden, Kırklareli II Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 04/11/2014 tarih ve 262 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi 2015 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 12/11/2014 gün ve 279 sayılı kararı ile İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan iş ve işlemlerinden alınacak hizmet bedellerinin 01-01-2015 tarihinden itibaren alınması için hizmetlerin ve bedellerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
Maddeler Görüşülerek İlgili Komisyonlara Havale edildi. Aralık Ayı İl Genel Meclisi Toplantısında Görüşmesi Oy Birliği ile kabul edildi. Meclis 10. Birleşimini 14 Kasım Cuma bugün Saat 10.30 da yapma kararı aldı. (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.