4. Uluslararası Balkan Forumu Bugün başlıyor

15
TASAM, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Uluslararası Balkan Forumu’nun 4′cüsü Edirne’de yapılıyor.
HABER MERKEZİ
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Uluslararası Balkan Forumu 4.kez Edirne’de gerçekleştirilecek
28 – 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Edirne – Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nda yapılacak 4. Uluslararası Balkan Forumu’nun bu yılki konusu “Kültür Diplomasisi” olarak belirlendi. Üç gün sürecek Forum’un açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Adnan Tekşen, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri M. Gökay Üstün, TİKA Başkan V. Dr. Mehmet Yılmaz, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen* ve konuk bakanlar yapacak.
4. Uluslararası Balkan Forumu’na Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den yüzün üzerinde STK ve düşünce kuruluşu temsilcisi, akademisyen, büyükelçi, araştırmacı ve gazeteci katılacak.
4.Uluslararası Balkan Forumu Programı şu şekilde olacak
1. GÜN ( 28 Nisan 2011 ) 
09.00 – 09.30 Kayıt 
9.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları 
Süleyman Şensoy, TASAM Başkanı 
Mehmet Gökay Üstün, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. Adnan Tekşen, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı 
Dr. Mehmet Yılmaz, TİKA Başkanı 
Gökhan Sözer, Edirne Valisi 
Büyükelçi Hakan Okçal, T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Misafir Bakanlar 
10.30 – 10. 45 Kahve Arası 
10.45 – 12.45 1. Oturum 
Balkanlar’da Bir arada Yaşama Kültürü: Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona 
Moderatör: E. Büyükelçi Ömür Orhun 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Vjeran Katunaric, Zadar Üniversitesi, Hırvatistan 
“Balkanlar: Bağ Metaforundan Köprü Metaforuna” 
Prof. Dr. Mihaela Lidia Irimia, Bükreş Üniversitesi, Romanya 
“Romanya Kültüründeki “Türk Şakası”ndan Bazı Örnekler” 
Doç. Dr.Süleyman Kızıltoprak, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul 
“Balkanlar’da Osmanlı Medeniyeti” 
Dr. Alenka Bartulovic, Ljublijana Üniversitesi, Slovenya 
“Uzlaşmanın Ötesinde Birarada Yaşama: Savaş Sonrası Saraybosna’da “Normalliğin” 
Yeniden İnşası” 
Lyudmila Dimitrova, Devlet Kültür Enstitüsü, Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan 
“Bir Kültürel Entegrsyon Aracı Olarak Kültür Diplomasisinin Yeni Rolü” 
12.45 – 13.45 Öğle Yemeği 
13.45 – 15.30 2. Oturum 
Avrupa Birliği Sürecinde Balkanlar’da Kültürel Mirasın Korunması ve Kültürel Haklar 
Moderatör: Alain Servantie, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Direktörlüğü 
Konuşmacılar: 
Dr. Djordje S. Kostić, Balkan Çalışmaları Enstitüsü, Sırbistan 
“Uygulamada Kültür Diplomasisi ve Kültürel Mirasın Korunması: Tuna Nehri Üzerindeki 
Kaleler” 
Dr. Christina Luke, Boston Üniversitesi, ABD 
Misafir Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İzmir 
“Balkanlar’da ve Türkiye’de Kültürel Miras ve Amerikan Kültür Diplomasisi” 
Maksud Ali, Maliye Eski Bakan Yardımcısı, Makedonya 
“Kültürel Mirasın Korunmasında Siyasi Oyunlar" 
E. Büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin Oba, Çağ Üniversitesi, Adana 
“Türk Dış Politikası ve Kültür: Balkanlar’a İlişkin Bazı Görüşler” 
15.30 – 15.45 Kahve Arası 
15.45 – 17.30 3. Oturum 
Balkanlar’da Yeni Bir Sivil Topluma Doğru 1: Sivil Toplumun Gelişmesi ve Balkan 
Ülkeleri Kalkınma Ajansları İşbirliği 
Moderatör: E. Büyükelçi Murat Bilhan, Kültür Üniversitesi, İstanbul 
Konuşmacılar: 
Mehmet Gökay Üstün, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ 
“Balkan Ülkeleri Arasındaki Diyalogun Artırılmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü” 
Dr. Biljana Angelova, St Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya 
“Ademi Merkezileşme Süreci ve Mali Ademi Merkezileşmenin Hayat Standardı Üzerindeki Etkileri” 
Nuri Barış Tartıcı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 
“Kalkınma Ajansları için İşbirliği Fırsatları” 
Dr. Erhan Türbedar, Türkiye Politika ve Ekonomi Araştırmaları Vakfı, Ankara 
“Balkan Ülkelerinin Ekonomik Kalkınması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki 
İşbirliğinin Önemi” 
Nesrin Doneva, Vratsa Bölgesel Kalkınma Ajansı, Bulgaristan 
“Balkanlar’da Sivil Toplumun Gelişmesinde STK’lar ve Kurumlar arası Ortaklık ve Network Oluşturma” 
Akşam Kültürel Etkinlik 
2. GÜN ( 29 Nisan 2011 ) 
09.30 – 11.30 4. Oturum 
Balkanlar’da Kimlik Politikaları: Çoğulcu Toplumun Oluşmasında Bir Belirleyici Olarak Kimlik 
Moderatör: Doç. Dr. Safet Merovci, Priştine Üniversitesi, Kosova 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Dona Kolar Panov, Üsküp New York Üniversitesi, Makedonya 
“Güneydoğu Avrupa’da Yumuşak Güç ve Televizyon Dizilerindeki Kültürel Hafıza” 
Doç. Dr. Bilgehan Gökdağ, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale 
“Balkanlar: Etnik Karmaşanın Dilsel Boyutları” 
Doç. Dr. Dimitris Keridis, Makedonya Üniversitesi, Yunanistan 
" Uluslararası Siyasette Kimlik: Bir Problem mi, Bir Çözüm mü?” 
Doç. Dr.Vassil Hristov Anastassov, Fatih Üniversitesi, İstanbul 
"Türkler, Balkanlar, Avrupa Birliği ve Küreselleşme : Bir Kimlik Krizi mi ? 
Bunu Kim Tecrübe Ediyor? 
Doç. Dr. Kostadin Grozev, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan 
“Balkanlar’da Devletlerarası Rekabet ve Birleşmiş Avrupa Fikri: Etnik Kimlikler, Savaş Sonrası 
Yeniden Yapılanma ve 1990’lardaki Uluslararası Müdahalenin Balkanlar’a Etkisi” 
11.30 – 11.45 Kahve Arası 
11.45 – 13.30 5. Oturum 
Balkanlar’da İnanç ve Din: Karşılıklı Hoşgörü ve Anlayış İçin İşbirliği 
Moderatör: Hakkı Atun, KKTC E. Başbakanı ve Meclis Başkanı 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Paul Mojzes, Rosemont College, ABD 
“Balkanlar’da Soykırımdan Diyaloga” 
Dr. Cathie Carmichael, East Anglia Üniversitesi, İngiltere 
“Yabancılar, Kardeşler ve Düşmanlar:Bosna’daki Tarihsel ve Güncel Etnik İlişkiler Üzerine Düşünceler” 
Prof. Dr. Ramazan Biçer, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 
“Dini Motifli Terör: Kimin İşine Yarıyor?” 
Dr. Daniela Kalkandjeva, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan 
“Bulgaristan’da Dini Hoşgörü: Tarihi Tecrübeler ve Güncel Durum” 
13.30- 14.30 Öğle Yemeği 
14.30 – 16.00 6. Oturum 
Balkanlar’da Demokrasi Arayışı ve Medya 
Moderatör: Prof. Dr. Dona Kolar Panov, Üsküp New York Üniversitesi, Makedonya 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Miroljub Radojkovic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan 
“Balkan Medyası: Demokrasinin Fino Köpeği mi Bekçi Köpeği mi?” 
Prof. Dr. Vesela Tabakova, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan 
“Balkanlar’da Medya ve Hoşgörü Kültürü” 
Daniela Kanevce, Makedonya Medya Enstitüsü, Makedonya 
“Makedonya Medya Alanındaki Güncel Trendler ve Zorluklar” 
Prof. Dr. Anastasia Doulkeri, Aristotle Üniversitesi, Yunanistan 
“Bir Balkan Ülkesi Olarak Yunanistan’da Medya ve Demokrasi” 
16.00 – 16.15 Kahve Arası 
7. Oturum 
16.15 – 17.45 Balkanlar’da Yeni Bir Sivil Topluma Doğru 2: STK’lar arası Diyalog ve Ortak Projeler 
Moderatör: E. Büyükelçi Bisera Turkovic, Bosna Hersek 
Konuşmacılar: 
Venera Hajrullahu, Kosova Sivil Toplum Merkezi, Kosova 
Balkanlar’da Sivil Toplum: Daha Güçlü Bir Etki İçin Ağ Kurmak” 
Hedvig Morvai Horvat, Balkanlar İçin Avrupa Fonu, Sırbistan 
“Yıldız Savaşları Tüm Dillerde Aynı Anlama Gelir- Karşılıklı Etkileşim ve İşbirliğinin Temeli Olarak Ortak Kimlik, Uyum ve Ortak Tecrübe” 
Dr. Emil Georgiev, Demokrasi Çalışmaları Merkezi 
“Halklar ve Kültürler Arasında Bir Köprü Olarak Sivil Toplum” 
Yıldız Ali, Ohrid Karabey Derneği, Makedonya 
“Makedonya Türk STK’larında Kadınların Durumu” 
17.45 – 18.15 Genel Müzakere ve Değerlendirmeler 
Akşam Kültürel Etkinlik 
3. GÜN ( 30 Nisan 2011 ) 
Tarihi ve Turistik Mekânlara Gezi (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here