3 köy parke taşı ile kaplanacak

19
* Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneği ile programa alınan Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kadıköy, Dereköy ve Çayırlı Köyleri Köyiçiyolları kilitli parke taşı kaplama işi ihaleye çıkarılıyor.


HABER MERKEZİ
Kırklareli Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneği ile programa alınan Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kadıköy, Dereköy ve Çayırlı Köyleri Köyiçiyolları kilitli parke taşı kaplama işi ihaleye çıkartılıyor.
28 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 14.00’te Kırklareli Valiliği Toplantı Salonu’nda yapılacak olan ihale ile ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Açık İhale Usulü İle 8 cm’lik kalınlığında beton parke imalatı ve yerine döşenmesi(Alt zemin hazırlığı dahil) Kadıköy’e 2.025 m², Dereköy’e 2.081 m² ve Çayırlı Köyü’ne 2.100 m² olmak üzere toplam 6.206 m². Ayrıca Prefabrik beton bordür imalatı ve yerine döşenmesi (Alt zemin hazırlığı dahil) Kadıköy’e 250 m, Dereköy’e 175 m ve Çayırlı Köyü’ne 149 m olmak üzere toplam 574 m. olacak.
İhale dokümanı Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nde görülebilir ve 100 TL karşılığı CD ortamında (ya da doküman verilmek suretiyle) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Teklifler, 28 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat mektubu alınır.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here