“3 bin 637 adet taşınmazın güncelleme kadastro çalışmaları tamamlandı”

11
Kırklareli Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren 2/B Arazilerinin Satışı Kanunu kapsamında Kırklareli il genelinde 3 bin 637 taşınmazın güncelleme kadastro çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
“2/B arazisi olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
25 Haziran 2012 Tarihi itibari ile ilimiz genelinde toplam 3 bin 637 adet taşınmazın (28.827.595,53 m2) güncelleme kadastro çalışmaları tamamlanmış, İlçe bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Taşınmazların satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiş olup,  Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde de satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin;% 10’u peşin ödenecek, kalanı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlar için 3 yıl içinde 6 eşit taksitle faizsiz olarak, Belediye sınırları dışında ise 4 yıl içinde 8 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecektir. Kanunun 6. Maddesine göre hak sahibi olarak belirlenen kişiler Mahalle ve Köy Muhtarlıkları ile Beldelerde ilan edilecek olup, aşağıda belirtilen belgeler ile Merkezde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerde ise Malmüdürlüklerine satış için başvurabileceklerdir.
* Güncelleme Kadastro Çalışmaları Tamamlanıp Teslim Edilen 2/B Taşınmazları:
Kırklareli merkez ilçe: 2 bin 03 adet parsel, 16 milyon 546 bin 275,01 m2, 2 bin 722 adet kullanıcı.
Babaeski: 21 adet parsel, 114 bin 950,10 m2, 21 adet kullanıcı.
Demirköy: 60 adet parsel, 63 bin 584 m2, 70 adet kullanıcı.
Lüleburgaz: 41 adet parsel, 597 bin 115,37 m2, 70 adet kullanıcı.
Pehlivanköy: 36 adet parsel, 127 bin 57 m2, 41 adet kullanıcı.
Pınarhisar: bin 62 adet parsel, 9 milyon 927 bin 961,77 m2, 875 adet kullanıcı.
Vize: 3 bin 658 adet parsel, 1 milyon 565 bin 602,38 m2, 659 adet kullanıcı.
* Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:
a) Satın alma talebini içeren dilekçe, (Milli Emlak Müdürlüğü, Malmüdürlükleri veya www.milliemlak.gov.tr adresinden temin edilebilir.)
b) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
c) Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz, (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, T.C. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüm şubelerinden ve aynı Bankanın internet şubesinden “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” Taşınmaz köyde ise 1000 TL Belediye sınırları içerisinde ise 2000 TL yatırılacak olup, bu bedeller herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir.)
d) Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği, 
e) Kullanıcı ile Akdi halefler beraberinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş kullanıcı veya mirasçılarından alınmış noter tasdikli yazılı muvafakatı ile,
f) Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,
g) Kullanıcıların son beş yıl için ödemiş oldukları ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgenin bir örneğini getirerek, başvuruda bulunabilirler. 
Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here