“25 Kasım’da Hükümeti uyarmak için 1 günlük Uyarı Grevi yapıyoruz”

13
“25 Kasım’da Hükümeti uyarmak için 1 günlük Uyarı Grevi yapıyoruz”

Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi, Örgütlenme Sekreteri H.Cevahir Özdoğan Kurşun, 25 Kasım’da gerçekleşecek iş bırakma eylemi ile ilgili basın açıklamasını gazetemiz ile paylaştı. Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi;

“Eğitim-Sen’li Eğitim Emekçileri 25 Kasım 2009 Çarşamba günü üretimden gelen güçlerini kullanarak hizmet üretmeyeceklerdir. Krizin yarattığı tahribat sürüyor. Hükümet "krizden çıkış paketi"’ni uygulamaya koyuyor.

Atölyeler, küçük işletmeler kapanıyor, çalışanlar işten atılıyor, işsizlik, yoksulluk, açlık içinde yaşayanların oranı büyüyor, emekliler mağdur, çiftçiler, küçük üreticiler can çekişiyor, kimsesizler kaderiyle baş başa bırakılıyor.

Eğitim, sağlık paralı hale getiriliyor, parası olanlar eğitim ve sağlık hizmeti alırken, parası olmayanlar dışlanıyor, umutsuzluk ve yalnızlık yaşıyor. Ödediğimiz vergiler ya borç faizlerine, ya da silahlanmaya gidiyor. Bu kaynakların onda biri eğitime, sağlığa harcansa herkesin okuyacağı okulu olacağı gibi, öğretmensiz çocuk da kalmayacaktır.

Her birimiz farklı mesleklerle uğraşırken bir taraftan kıt kanaat geçimimizi sürdürüyor, bir taraftan da çocuklarımızın iyi bir eğitim görmesi iyi bir meslek sahibi olmasını istiyoruz. Ama bu hayallerimiz imkansızlaşıyor. Hükümet uygulamaya koyduğu politikalarla sermayenin istemlerini hemen yerine getirirken, eğitimin biriken sorunlarını çözmüyor, uyması gereken yasaları uluslararası sözleşmeleri çiğniyor. Eğitimin yükünü velilerin sırtına yüklüyor.

Vergilerimizi eksiksiz ödediğimiz halde velilerden, öğrencilerden eğitime katkı, katılım, harç, elektrik, su, yakıt, onarım vb. adlarla para toplanmasının son bulmasını istiyoruz. Ve;

– Bütçeden eğitime yeterli pay ayrılması, okullara ödenek verilmesi için, Işten atılmaların durdurulmasını, işsizlik fonundan biriken paraların işsizlere verilmesi için,

– Herkese iş, çalışana iş güvencesi için, ÖTV, KDV adı altında varsıllara uygulanan indirim ayrıcalığının kaldırılması için,

– Vergide adalet sağlanması, biz emeği ile geçinenlerden gelir vergisinin 10 puan düşürülmesi, herkesten kazancına göre vergi alınması için, Işsizlere, kimsesizlere, açlık sınırı altında yaşayanlara barınma, beslenme, yakacak giderlerinin karşılanması ve yurttaşlık ücreti ödenmesi, açlık sınırında ücret alan emeklilere insanca yaşayacak bir ücret ödenmesi için,

– Herkese yaşam hakkı, barınma, beslenme hakkı ve sosyal güvence için,

– Eğitim ve sağlıkta ayrıcalıklı hizmet verilmesinin son bulmasını için, Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin nitelikli, ulaşılabilir ve parasız olması için

– Temel tüketim maddelerinden vergi alınmaması, ilaçta katkı payı, sağlıkta katılım payı adı altında alınan paraların kaldırılması, vergi payının düşürülmesi herkesten kazancına göre vergi alınması ve vergide adalet için,

– Sözleşmeli, geçici çalıştırmaya son verilmesi, kadrolu, iş güvenceli çalıştırmanın esas alınması için,

– KEY hesaplarında biriken paralarımızın eksiksiz ödenmesi için,

– Sınıf mevcutlarının en fazla 24 kişi olduğu, öğretmenlerin işsizlik sorunun olmadığı bir eğitim sistemi için,

– Okul öncesi eğitimden, yüksek öğrenime kadar yeterli okullaşmanın gerçekleşmesi için,

– Demokratik, nitelikli kamusal bir eğitim için,

– Üniversitelerde akademik-bilimsel çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması için,

– YÖK’ün kaldırılması, üniversitelerin özerk, bilimsel, demokratik yapıya kavuşturulması için,

Ve, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak, onlara yaşanası bir dünya bırakabilmek adına 25 Kasım 2009 Çarşamba günü Hükümeti uyarmak için 1 günlük Uyarı Grevi yapıyoruz. Ve hizmet üretmiyoruz. Tüm eğitim çalışanlarını ve halkımızı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here