2013 Yılı Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül ayı karar özetleri açıklandı

5
Eylül 2013 Kırklareli İl Genel Meclisi almış olduğu karar özetlerini açıkladı. Alınan karalar ve tarihleri şu şekilde oluştu: 
02/09/2013 Pazartesi günü 208 karar’da Turizm…..
HABER MERKEZİ
Eylül 2013 Kırklareli İl Genel Meclisi almış olduğu karar özetlerini açıkladı. Alınan karalar ve tarihleri şu şekilde oluştu: 
02/09/2013 Pazartesi günü 208 karar’da Turizm Komisyonu tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2014 Yılı yatırım teklifleri üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Meclisimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
03/09/2013 Salı günü 209 nolu alınan karar şu şekilde oluştu: 
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi (L) bendi ve 10/06/2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2. maddesi gereğince, İl Özel idaresi emrinde sürekli isçi kadrosunda, “Düz İsçi” olarak görev yapan Mehmet Özcan’ın 14/08/2013 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye ayrılmasından dolayı kadrosunun iptal edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
03/09/2013 Salı günü 210 nolu alınan karar şu şekilde oluştu: 
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunun 10. Maddesinin (g) bendi ile 2013 Yılı Bütçe Kararnamesinin 10. Maddesi gereğince, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan 6.000.000,00-TL ödeneğin, Lüleburgaz İlçesinde 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi Binası yapımında ve tefrişi ile donanımında kullanılmak üzere kabul edilmesine, yapılacak okula “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kız Meslek Lisesi" isminin verilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
03/09/2013 Salı günü 211 nolu alınan karar şu şekilde oluştu: 
Demirköy İlçesi Avcılar Köyü ile Palivor Çiftliği arasındaki yolun köy yolu ağına alınması talebinin incelenmek üzere "Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna" havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
04/09/2013 Çarşamba günü 212 nolu alınan karar şu şekilde oluştu: 
10 Mart 2006 tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli  idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince; 2.350.000,00 TL’lik öz nakdin, Ek Ödenek olarak 2013 Yılı İl Özel İdaresi Gelir-Gider Bütçesine ilave edilmesiyle, Gider Bütçesinde sunulan Gerekçe Raporunda, Ek Ödenek cetvellerinde ve Ödeneklendirilen  Projeler Listesinde belirtilen projeler için genel toplamda 2.350.000,00 TL’lik Ek Ödenek verilmesi hususunun incelenmek üzere “Plan ve Bütçe Komisyonuna” havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin devam eden Eylül ayı son birleşiminde değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
04/09/2013 Çarşamba  günü 213 nolu alınan karar şu şekilde oluştu:
Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu tarafından 2014 Yılı yatırımları üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Meclisimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, “oybirliğiyle” karar verildi. 
04/09/2013 Çarşamba  günü 214 nolu alınan karar şu şekilde oluştu:
İlimiz Lüleburgaz İlçesi Celaliye Köyü ve Pınarhisar İlçesi Osmancık Köyü sınırlarındaki taşınmazlar üzerine, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda San.Tic.A.S. tarafından kurulan Büyükbaş Hayvancılık Tesisinin ihtiyaç duyulan ilave tesislerinin yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” havale edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. Serkan Koçtürk 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here