2012 Yılı Performans Programı komisyon tarafından incelenecek

6
Kırklareli İl Genel Meclisi  Kasım ayı 10. birleşiminde İl Özel İdaresi’nin 16/11/2011 tarih ve 7896 sayılı, İl Özel İdaresi’nin 2012 Yılı Performans Programı’nı görüştü.
HABER MERKEZİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifine göre; İl Özel İdaresi’nin 2012 Yılı Performans Programı 11.11.2011 tarihinde il encümenine sunularak 15.11.2011 gün ve 184 sayılı kararı ile 5302 Sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince teklif ve tastik edilmek üzere İl Genel Meclisi’ne havale edilmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nunn 9. maddesinde kamu idarelerinin öz bütçelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon stratejik amaç ve hedefleri uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanacağı belirtilmiş ve performans esasının bütçelemeye ilişkin hususların Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda anılan kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan performans esaslı bütçeleme sistemini temel araçlarından biri olan performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin hususları içeren kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmelik 15.07.2009 tarihi ve 27289 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan performans program hazırlama rehberi ve anılan yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi 2012 Yılı Performans Programı’nın görüşülüp karara bağlanması istendi.”
CHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Aydın Karakoç söz alarak; 2012 Yılı Performans Programı’nı tüm ihtisas komisyonlarının incelemesi gerektiğini söyledi.
Daha sonra söz alan Yazı İşleri Müdürü Nesrin Ak, geçen yıl 2011 Yılı Performans Programını sadece Plan ve Bütçe Komisyonu’nun inceleyip rapor hazırladığını ifade etti.
Diğer üyelerde performans programının Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmesini uygun gördüklerini belirtmeleri üzerine İl Genel Meclis Başkanı Behçet Şen, maddeyi incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesini oylamaya sundu. Madde oy birliği komisyonuna havale edildi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here