2012 yılı için 18 milyon TL’lik Bütçe hedefleniyor

12
Kırklareli İl Özel İdarisi Genel Sekreteri Raif Kelep; “2012 yılı bütçesinin Kırklareli’nin mali yapısı göz önüne alındığında yeterli olan bir bütçe olduğunu düşünüyorum” dedi.
 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı ilk birleşimini 1 Kasım 2011 Salı günü Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclis Salonu’nda yaptı. Saat 10.30’da Meclis Başkanı Behçet Şen başkanlığında yapılan birleşime katılarak söz alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep, her yıl olduğu gibi bu yılda Kasım ayı bütçe görüşmelerinin olacağını belirtti. Raif Kelep konuşmasında Meclis Üyeleri’nin Kasım ayı çalışmalarının yoğun geçeceğini hatırlatarak bu ayda özel idarenin hedeflerini, projelerini ve programlı olarak gerçekleştirilecek işlerinin karara bağlanacağını söyledi.
Bütçenin ihtiyaçlar göze alındığında yetersiz, ama Kırklareli’nin mali yapısı göz önüne alındığında da yeterli olan bir bütçe olduğunu ifade eden Raif Kelep, geçmiş yıllarda yaşanan bazı sıkıntıların aşıldığını, artık nerede ne yapılacağının oturulup hep beraber kararlaştırıldığı bir ortama kavuşulduğunu vurguladı.
* “Önemli olan uygulamada geri adım atmayacağımız, yanlışları olmayan ve uygulama kabiliyeti yüksek bir bütçe hazırlamak”
Genel Sekreter Raif Kelep yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;
“Kasım ayı bizlerin bir sonraki yıl bütçesini hazırladığımız ve meclise sunduğumuz bir ay, bu ay içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştireceksiniz. Kasım ayı önümüzdeki yıl İl Özel İdaresi’nin hedeflerini, projelerini ve programlı olarak gerçekleştirmek istediğimiz işleri görüşüp karara bağlayacağınız bir ay olacak. Bu yoğun çalışma temposunda ben sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum.
Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum daha önceki zamanlarda bütçenin hazırlanması konusunda ufak tefek sıkıntılar yaşanıyordu. Bütçenin ve programın hazırlanması ile ilgili komisyondaki değerli üyeler gerek benimle, gerek birim müdürlerimiz ile temas halinde olabilirler ise hatalarımızı ve yanlışlarımızı daha aza indirip gelgitler yaşamadan önümüzdeki yılın bütçesini uygulama imkanı bulabiliriz. Toplantının kendi binamızda olması da bu ay için hayırlı olmuş, çünkü her hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğunda burada arkadaşlarıma kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Bende aynı şekilde olacağım. Ne zaman arzu ediliyorsa kapılarımız açık, buyurun hep beraber konuları değerlendirelim. Önemli olan uygulamada geri adım atmayacağımız, yanlışları olmayan ve uygulama kabiliyeti yüksek bir bütçe hazırlamak.
* “2012 yılı hedef bütçe 18 milyon TL”
2012 yılı bütçesini İl Özel İdaresi’nin 5302 sayılı kanunun 26-30-44 ve 45. maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün de 2005/50 sayılı genelgeleri uyarınca hazırlayıp Kasım ayında İl Genel Meclisimize sunuyoruz. 2012 yılı hazırlık Gelir-Gider Bütçesi’nde hedeflediğimiz 18 milyon TL’lik bir bütçe hedefleniyor. Bu bir önceki yılın bütçesini kıyasladığımızda yaklaşık olarak %27-28’lik bir artışa tekabül ediyor. Bu 18 milyon TL’nin içinde kanuni olarak ayırmakta olduğumuz paylarımız var. Bunlar toplamda 3 milyon 111 TL tutuyor. Bu rakam ilgili tertiplere konmuştur. Bütçe taslağı tüm üyelerimizin önüne verilmiştir. Bunun yanında ayırmakta olduğumuz cari harcamalarımız var. Bunlarda ilgili tertiplerine yerleştirildi. Bunlardan artan ödeneklerle de yol, destek, su kanal hizmetleri, sosyal hizmetler mahalli idareler müdürlüğü olmak üzere dağıtımlar yapıldı. Bütçe planları doğrultusunda mahalli ve müşterek olmak şartı ile ilimizi ilgilendiren konularda, malumunuz ilimiz köylerinin, imar, yol, su, kanalizasyon, çevre, acil yardım, kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma gibi konularda faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar bu konularda bütçemizden yeterli olmasa da bu işleri yapmak niyetimizi belli eden ödenekler her zaman ayrıldı. 2012 yılı bütçemizde bu amaç ile bu doğrultuda hazırlanmış bir bütçe oldu.
*  “2012’de araç takip sistemi satın alınmasını ön görüyoruz”
Gider bütçemizi 18 milyon TL olarak düşündük. Yasama Yürütme Hizmetlerinde 1 milyon 90 bin 850 TL, Genel Sekreterlik adı altında 3 milyon 5 bin 193 TL, transferlerde 2 milyon 207 bin 113 TL’lik bir transfer harcaması ön görüyoruz. Bunda borç faiz giderleri, birliklere yardım, köylere yardım, Trakya Kalkınma Ajansı, bağlı olduğumuz bir ajans Trakya Çevre Birliği, Trakya Hizmet Birliği ve yedek ödenekler, OSB’ye katılım payını öngördük. Yine üç ilçemizde İlçe Özel İdare Müdürlülüklerimiz faal, Lüleburgaz, Babaeski, Vize bunlar ile ilgilide toplamda 210 bin 695 TL’lik bir rakam ön gördük. İnsan kaynaklarına, memur, işçi sözleşmeli personel çalışanlarının ücret ödemeleri ile ilgili yollukları ile maaşları ile ilgili bu 6 milyon 295 bin 857 TL’lik bir ödenek ayrıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, bizleri makine ve teçhizat yönünden faaliyet gösteren yaptığımız çalışmalarda bu çalışmaları motorlu güç olarak, makine gücü olarak destekleyen bir birim, burada 1 milyon 44 bin 477 TL ön gördük. Bunun için yeni bir bölüm açtık. Araç takip sistemi satın alınmasını ön görüyoruz. Bunun için 7 bin TL’lik bir ödenek düşündük. Bu sistem ile araçlarımızın gün içindeki hareketlerini izleye bilme imkanına sahip olacağız.
Yine Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz içme suyu kanalizasyon, hayvan içme suyu göletleri ve yapılmış olan kanalizasyon çalışmalarını doğal arıtma kısmı ile ilgili burada 150 bin TL’lik bir ödenek düşündük. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de stabilize ve asfalt kaplama yollarımız ile ilgili düşündüğümüz bir proje gideri 1 milyon 100 TL payımız var. Yasal olarak İl Özel İdaresi bünyesinde kurulmuş doğrudan valiye bağlı olarak çalışan Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz var. Buraya da yasal pay olarak ayırmamız gereken bir %1’lik payımız var. 18 milyon TL’nin içerisinden 180 bin TL pay ayrıldı. Bunun içinde de alt dağılımlarını göreceksiniz. Yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, eski adı ile Bayındırlık İskan Müdürlüğü’nün il bazında ortak yürüttüğümüz çalışmalar ile ilgili bunların kontrollerinin yapılması, milli eğitimin yapmış olduğu inşaatlar, bizim ile ilgili kurumların yapmış olduğu inşaatların kontrol hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ve yağ giderleri ile ilgili 30 bin TL bir pay düşündük. Yine mahalli idareler il müdürlüğünde bir hizmet aracı satın alınması için bir 40 bin TL’lik bir ödenek düşündük. 
* “Huzurevi ve Çocuk Yuvaları İl Özel İdaresi’ne devredildi”
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kanun hükmünde kararname ile Mayıs ayı içerisinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme Kurumu ve çocuk yuvaları İl Özel İdarelerine devredildi. Bunla ilgili yasal düzenleme 6 ay içerisinde çıkarılacak denildi. Şuanda sanırım çalışmalar devam ediyor. Bizlerde bir ön hazırlık olarak bu kuruluş ile ilgili, yukardan kaynak gelecek mi? Gelecek ise nasıl gelecek? Bunun için bir tedbir olarak buraya da, korunmaya muhtaç çocuklarımızı ve huzur evinde kalan yaşlılarımızı öncelikle düşüneceğinize inandığımız için buraya da bir öngörü olarak 50 bin TL’lik bir ödenek düşündük.
* “Bu benim hazırladığım 6. bütçe”
Milli Eğitimin kanuni paylarını ayırmak durumundayız. Buda bu yıl için 2 milyon 595 bin TL’lik bir rakam, bu bizim bütçemizin %20’sine tekabül eden, bütçe dağılımlarında bu rakam görülüyor. Gelir bütçemiz denk bütçeyi oluşturmak maksadı ile düşündüğümüz, bu benim hazırladığım 6. bütçe daha önce hazırlanan 2006 bütçesinde biz görev yapıyorduk. Uyguladığımız ve hazırladığımız 6. bütçe, büyük ölçüde bütçe dengelerini tutturduğumuz bir çalışma ekibimiz var ben arkadaşlarıma burada teşekkür ediyorum. Gerçekten bütçe dengelerini tutturmak kolay değil. Büyük bir öz veri ile yılsonunda bütçe hedeflerini tutturuyorlar. 
* “14 milyon 250 bin TL merkezi bütçeden idaremize gelecek”
Yine gelir bütçesini de 18 milyon TL olarak tahmin ediyoruz. Şartname, basılı evrak satış gelirleri, diğer hizmet gelirleri, malları kullanma faaliyette bulunma ve izin geçiş hakları iznine ilişkin gelirler, lojman, kira gelirleri, diğer taşınmaz kira gelirleri, mevduat faizleri, madenlerden devlet hakkı, bu 18 milyon TL’nin içerisinde en önemli kısmı merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, kısaca iller bankası payı dediğimiz kısım. Bu 18 milyon TL’nin içerisinde de 14 milyon 250 bin TL gibi önemli bir rakam merkezi bütçeden idaremize gelecek. Diğer idari para cezalarından oluşan bir gelir var. Bunun içinde ilköğretim hizmetlerine ayırdığımız paylar var. Vilayet Hizmet Birliği %1’lik payımız var. Vilayet Hizmet Birliğinden biz Kırklareli olarak iki kez istifade ettik. Bir tanesinde merkez ilçede bir öğrenci yurdu yapıldı. Bir tanede okul öncesi eğitim kurumu olarak Lüleburgaz ilçemize yapıldı. Yine kalkınma ajanslarına ilişkin bütçe payımız var. Trakya Çevre Birliği üyesiyiz. Buna binde ikilik bir payımız var. Az önce arz ettiğim gibi il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün %1’lik payı bu yıl eklenmiş bir pay.
* “Artık nerede ne yapacağımızı oturup hep beraber kararlaştırdığımız bir ortama kavuştuk”
2011 yılında bütçe imkanları ile iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Toplam 187 kilometrelik asfalt çalışmamız oldu. 2010 yılında afet fonundan gelen bir rakam vardı. Oradan 30 kilometrelik bir çalışma yaptık. 90 küsur kilometrelik bir çalışmamız KÖYDES Projesi ile oldu. 50 küsur kilometrelin bir çalışmamızda il özel idaresi paylarından ayırdığımız bir çalışma oldu. Çalışma arkadaşlarıma ve çalışma esnasında bizlere verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sıkıntıları aştık gibi geliyor bana, artık nerede ne yapacağımızı oturup hep beraber kararlaştırdığımız bir ortama kavuştuk. İnşallah 2012 bütçesinde bu düşünceler ve duygular ile hazırlar, önümüzdeki yıl çalışma arkadaşlarımızın rahatça uygulaya bileceği bir bütçe ortaya çıkar diye ümit ediyorum.
* “Kırklareli’nin mali yapısı göz önüne alındığında da yeterli olan bir bütçe olduğunu düşünüyorum”
Bütçenin ihtiyaçlar göze alındığında yetersiz, ama Kırklareli’nin mali yapısı göz önüne alındığında da yeterli olan bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelir kaynakları olmayan bir İl Özel İdaresiyiz. Bu yıl içinde mülk satışlarından gelen bir miktar para vardı. Bu parayı hep beraber değerlendirdik. Önümüzdeki yıl içinde de mülk satışlarından gelecek olan parayı Şubat yada Marst ayında nakit durumu göz önüne alınarak yeniden değerlendirileceğini umuyoruz. Çünkü 18 milyon TL’yi bir pay edip yerine koyalım. Ondan sonra önümüzdeki Şubat ve Mart ayında da yeni imkanların ortaya çıkacağını ön görüyoruz. Buda bizim elimizi büyük ölçüde rahatlatacak.
* “İsteğimiz el birliği ile sıkıntısız bir bütçe hazırlayalım”
Birim müdürlerimiz ile yaptığımız konuşmalarda, bende de bir teyit alırsanız kapımız her zaman açık, telefonumuz 24 saat açık, isteğimiz el birliği ile sıkıntısız bir bütçe hazırlayalım. Zikzaklar yaşamayalım. Gelgitler yaşamayalım. Ne sizleri meşgul edelim. Neden arkadaşlarımız tereddütte kalsınlar. Ben sizlere bütçe çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” 
Daha sonra gündemin üçüncü maddesi olan İl Özel İdaresi’nin 18/10/2011 tarih ve 7269 sayılı 2012 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi’nin görüşülmesi maddesine geçildi. 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün madde ile ilgili teklifine göre; İl Özel İdaresi’nin 2012 Yılı Hazırlık Bütçesi 05/09/2011 tarihinde İl Encümenine sunularak, 27/09/2011 gün ve 164 sayılı kararı ile incelenmiş olup, görüşü ile birlikte Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi gereğince görüşülmek üzere İl Genel Meclisine havale edilmiştir.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi ve 10/03/2006 gün ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince, 2012 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi ve eklerinin görüşülüp kabul edilmek üzere İl Genel Meclisine sunulması istendi.
Madde ile ilgili söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesini istedi. Başkan Şen maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesini oylamaya sundu ve madde oy birliği ile incelenmek üzere komisyona havale edildi. (cs)  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here