2011 yılında Trakya Bölgesi’ne İnovasyon Merkezi kurulacak

6
*Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Trakya
Kalkınma Ajansı’na 2011 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan
payın %4 artığını, ajansın göstermiş olduğu performansın bu artırıma
etki ettiğini, yapılan bu artırım ile Türkiye’deki kalkınma ajansları
sıralamasında 3. sırada olduklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ
Trakya Kalkınma Ajansı 27 Ocak 2011 Perşembe günü Kırklareli’deki basın mensupları ile 288 Cafe & Restoran’da bir araya gelerek 2010 Yılı Faaliyet değerlendirmesi yaptı. Değerlendirme sunumu öncesinde saat 09.30’da basın mensupları ile sabah kahvaltısı yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Halkla İlişkiler Yönetmeni Erman Trak, Kırklareli Yatırım Destek Ofisi’nde görevli uzman personelleri Ayşem Batur ve Semiha Ahmet ile ajans hakkında hoş bir sohbet gerçekleştirildi.
Kahvaltı sonrası Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2010 Yılı Faaliyetleri Raporunu slayt eşliğinde sunum yapan Genel Sekreter Üstün, 25 Temmuz 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Trakya Kalkınma Ajansı’nın, 2009 Yılı sonunda Genel Sekreterin atanması ve 2010 Yılı Mayıs ayı içerisinde 15 uzman ve 3 destek personelinin göreve başlaması ile yoğun bir gündemle faaliyete geçtiğini, Mayıs ayında gerçekleşen 2010 yılı ilk Kalkınma Kurulu Toplantısında bölge paydaşlarıyla bir araya gelen Ajans personelinin, bu toplantı ile başlayan Bölge Planı hazırlık sürecini Eylül 2010’da sonuçlandırdığını, Bu süreç sonucunda ortaya çıkan planın, Trakya’nın 2010-2013 planlama dönemindeki yol haritasını oluşturan bir nitelik taşıdığını ifade etti.
Ajans tarafından oluşturulan mevcut durum analizi ve bölge planı, TR21’in Trakya Bölgesine ait ekonomik, fiziki ve beşeri verilerin toplanması, Ajans personelince gerçekleştirilen saha araştırmaları, çeşitli sektörlerden paydaşlarla bir araya gelinen odak grup toplantıları ve yine bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerine yapılan ziyaretler sonrasında ortaya konulduğunu belirten Genel Sekreter Üstün, Ajansın en önemli niteliği olan ‘katılımcılık’ söz konusunun çalışmalarda kendini açıkça gösterdiğini, Trakya’nın kalkınmasında tüm bölge aktörlerinin işbirliği içerisinde çalışmasını ve ortak proje üretme kültürüyle hareket etmesini sağlamanın Ajansın temel görevleri arasında yer aldığını ifade etti.
Genel Sekreter Üstün, Bölgedeki tüm paydaşlara daha yakın olmak ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere organizasyon yapılarının önemli parçalarını oluşturan Yatırım Destek Ofislerinin Edirne ve Kırklareli illerinde 2010 Eylül ayı itibariyle hizmete girdiğini belirterek, İkişer uzman personel ile faaliyetlerini sürdüren ofislerin sayesinde bölgeyi oluşturan tüm illerde yatırımcılara her türlü teknik destek sağlanarak girişimciliğin ve yatırımların teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi. Bir süre önce Tekirdağ merkezde de faaliyete geçen Yatırım Destek Ofislerinin aynı zamanda bölgenin ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin yerinde tespit edilmesinde de önemli rol oynayacağını ifade eden Genel Sekreter Üstün, Yakın zamanda artacak personel sayısı ile birlikte YDO’ların daha da aktif hale gelerek bölgede önemli hizmetlerde bulunacağını sözlerine ekledi.
“Ajansımıza 2010 yılında toplam 416 proje teslim edildi”
Genel Sekreter Üstün, Trakya Kalkınma Ajansının 2010 Yılı Mali Destek Programları hakkında şunları kaydetti;
“Bölge Planımızın oluşturulmasının hemen ardından kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayarak proje teklif çağrısına çıktığımız 2010 Yılı Mali Destek Programlarımız paydaşlarımızdan yoğun ilgi görmüştür. 18 Ekim 2010 ile 14 Ocak 2011 tarihleri arasında süren proje başvuru sürecimiz neticesinde Ajansımıza toplam 416 proje teslim edilmiştir. Toplam 13,5 milyon TL hibe desteği sağlayacağımız söz konusu programlarımız ile ‘Rekabet Gücünün Artırılması’ ve ‘Küçük Ölçekli Altyapı’ ana başlıkları altında proje kabulleri gerçekleşmiştir. Mali Destek Programı sürecimiz içerisinde Ajansımızca toplam 328 kişiye proje hazırlama eğitimi verilmiştir. Proje üretme kültürünü geliştirme amacını taşıyan bu eğitimlerimizin de katkısıyla KOBİ’ler başta olmak üzere kamu kurumlarından sivil toplum örgütlerine, belediyelerden üniversitelere, kooperatiflerden muhtarlıklara dek tüm paydaşlarımız mali destek alma amacıyla proje üreterek Ajansımıza başvurmuşlardır.
2010 Yılı Mali Destek Programlarımız kapsamında yapılan proje başvuruları, bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesince teknik ve mali incelemeye tabi tutulacaktır. Söz konusu inceleme süreci sonunda Yönetim Kurulumuzca da onaylanarak başarılı bulunan projelere mali destek sağlanacaktır. Destek verilen projelerin uygulama süreçleri titizlikle izlenecek, projelerin proje sahipleriyle imzalanacak olan sözleşmelerdeki şartlara uygun biçimde yürütülmesi için çalışılacaktır.”
“İnovasyon Merkezi projesinin ortağı konumundayız”
Trakya Kalkınma Ajansının 2011 yılında kalkınmayı destekleme faaliyetlerinin yelpazesini genişletme çalışmalarına yoğunlaşacağını ifade eden Genel Sekreter Üstün sunumunun devamında şunları kaydetti;
 “Ajansımız 2011 yılında kalkınmayı destekleme faaliyetlerinin yelpazesini genişletme çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede yıl içerisinde üç teknik destek, üç mali destek, bir güdümlü proje desteği ve bir doğrudan faaliyet desteği programı yürütülmesi planlanmaktadır. Bu programların içeriği ile ilgili detaylar daha sonra kesinleşecek olmakla birlikte Ajansımız teknik destekleri Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Sınır Ötesi İşbirliği ile benzeri programlara dair başvuruları da kapsayacaktır. Ajans personelimiz adı geçen programlar için proje hazırlamak isteyen tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak üzere hazır olacaktır.
Özel sektör ve üniversite arasında kurulacak işbirliği platformlarının; hem yeni ürün ve teknolojiler üretilmesi hem de var olan ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının hız kazanmasında önemli fırsatlar oluşturabileceğinden hareketle bölgemizde üniversite-özel sektör işbirliğini sağlayacak platformların oluşturulması yönünde girişimlerde bulunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda içerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle bölgemizde bir inovasyon merkezi kurulması için Namık Kemal Üniversitesi ve TÜSİAD ile bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol gereğince Ajansımız inovasyon merkezi projesinin ortağı konumundadır.”
Trakya Kalkınma Ajansı’nın restorasyonu süren yeni hizmet binası hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Üstün şunları kaydetti;
“2010 yılı Mayıs ayından bu yana faaliyetlerini Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binası’nda sürdürmekte olan Ajansımız çok kısa bir süre içerisinde restorasyon çalışmalarının son noktaya geldiği merkez hizmet binasına taşınacaktır. Bu sayede yine kısa süre içerisinde göreve başlayacak olan yeni personel ile birlikte çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilmeye başlanacaktır. Aynı şekilde Eylül ayından itibaren Kırklareli Valiliği binasında hizmet veren Kırklareli Yatırım Destek Ofisimiz de bu ay sonu itibariyle müstakil çalışma ofisine taşınmış olacaktır.
“Ajansımız Türkiye’deki kalkınma ajansları arasında 3. sırada”
Trakya Kalkınma Ajansına 2011 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan payın %4 olduğunu belirten Genel Sekreter Üstün, ajansın göstermiş olduğu performansın bu artırıma etki ettiğini, yapılan bu artırım ile Türkiye’deki kalkınma ajansları arasında 3. sırada olduklarını belirterek şunları kaydetti;
“Ülkemizde faaliyette bulunan 26 Kalkınma Ajansı arasında 2011 Yılı bütçesi bir önceki yıla oranla en çok artan üçüncü Ajans olarak önemli bir performans göstergesi sergileyen Ajansımız 2011 yılında bu çıtayı daha da yukarıya taşımak için çalışmalarına yoğun biçimde devam edecektir. Trakya Kalkınma Ajansı, tüm bu faaliyetlerini açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde sürdürmeyi ilke edinmiştir. Ajansımız doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesinin ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermeyi sürdürerek Trakya’ya hizmet edecektir.” Gerçekleşen sunumun soru cevap bölümün ardından sona erdi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.