2011 yılı proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı yapıldı

5
2011 yılı proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve Lüleburgaz Belediyesinin ev sahipliği yaptığı toplantı Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde yapıldı.
Vahit İŞBAŞARAN
Trakya Kalkınma Ajansından Uzman İsmail Tatlıpınar’ın bilgilendirme yaptığı toplantıya Alpullu Belediye başkanı Ahmet Durgun, Ahmetbey Belediye Başkanı Ünal Kaymaz, Mandıra Belediye Başkanı Şükrü Çölgeçen ile çeşitli belediyelerin personeli ve kurum temsilcileri katıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu hibe programlarına ilişkin bilgi veren Uzman İsmail Tatlıpınar şunları söyledi.
"2010 yılında çıkılan mali destek programlarımız aracılığıyla 10 mil-yon 500 bin TL kaynak aktardığımız Trakya Bölgesi, 2011 Yılı Mali Destek Programları ile bu kez 20 milyon TL’lik bir kaynaktan yararlanacak. Teklif çağrısına 15 Ağustos 2011 Pazartesi günü çıkılan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen proje sahiple-rine toplam 20 milyon TL karşılıksız hibe desteği sağlanacak.
Sanayi ve turizm sektörlerinin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çevresinde gelişim ve dönüşümünün sağlanması dezavantajlı kesimler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanması ve kültür, sanat, turizm ve spor alanlarında gelişimin sağlanması ile bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve turizm sektörünün gelişmesine yönelik altyapı hizmet niteliklerinin artırılması şeklinde özetlenebilecek amaçlarla hazırlanan 2011 Yılı Mali Destek Programlarımıza başvurular 11 Kasım 2011 saat 18.30’a dek yapılabilecek.
Toplam proje bütçesinin azami  % 50’si oranında karşılıksız destek sağlanacak olan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile KOBİ’lere  9 milyon 500 bin TL, proje bütçesinin % 75’ine dek hibe desteği verilecek olan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile uygun başvuru sahiplerine 5 milyon TL ve proje başına toplam maliyetin % 90’ı oranında destek alabilecek Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ile de yine başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerine 5 milyon 500 bin TL kaynak aktarılması planlanıyor.
Mali destek programlarının içerikleri ve başvuru koşulları ile ilgili bilgi almak ve  projelerinin başarılı olabilmesi için program önceliklerine uygunluğunu kontrol etmek isteyen paydaşlarımız www.trakyaka.org.tr adresli internet sitemizde yayınlanan ‘Başvuru Rehberleri’nden yararlanabiliyor. Proje sahipleri başvurularını kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden Tekirdağ’da bulunan Ajans Merkez Hizmet Binamıza iletebiliyorlar.
İdari inceleme, bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesi süreçlerinin ardından yeterli puanı alan projeler arasından Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurulumuzca başarılı bulunanlar hibe almaya hak kazanacaklar. Sözleşmesi imzalanan projelerin uygulama aşamaları Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından takip edilerek kriterlere uygun olarak yürütülen projeler için mali kaynak aktarımı gerçekleşecek. 2011 Yılı Mali Destek Programları ile Trakya Bölgesi’nde proje üretme kültürünün artırılması sayesinde sosyal ve ekonomik alanda kalkınma hedefine önemli bir destek sağlanmış olacak."

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here