“2 katlı evim, dükkanım ve su kuyum gasp edildi”

13
Kırklareli Belediye Meclisi 07 Aralık 2010 Salı günü saat 14.00’da
Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın Başkanlığı’nda
gerçekleşmişti.

HABER MERKEZİ
 Gündemde yer alan taksi duraklarında çalışan taksilere ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlara verilecek belge ücretlerinin tespiti konusunda Başkan Çağlayan, Edirne ve  diğer belediyelerin belge verilirken belirli bir ücret istediğini belirterek, Kırklareli Belediyesi olarak makul bir ücret talep edeceklerini ve maddenin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek makul bir ücretin ayarlanması gerektiğini ifade etti. Çağlayan Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi için meclisin oyuna sundu oy birliği ile kabul edildi.
* Gazilere mezarlıkta yer tahsis edilecek”
Gündemin 7. maddesi Gaziler Derneğinin talebi olan Şehir Mezarlığı’nda Gazilere yer tahsis edilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu raporu okunmasının ardından Çağlayan; “Daha öncesinde de yer ayrıldı. Fakat 10 yıldan beri oraya bir gömü olmadı. Komisyon tekrardan bir yer belirlesin” dedi. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 8. maddesi olan Fiber Optik Alt Yapı Protokolü yapılması konusunda protokol yapılmak üzere Başkan ve Encümene yetki verilmesi için meclisin oyuna sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 9. maddesi yangın tehlikesine karşı riskli bölgelerin tespiti ve hidratlar ile ilgili konu için İtfaiye Müdürlüğü risk bölgeleri tespiti ve sorumluluğu itfaiyeye ait olması şeklinde belirlenerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 11. maddesi olan Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisine yapılan müracaatlar ve gündemin 12. maddesi olan belediye imar ve şehircilik müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.
* “Benim olmayan evden Emlak Vergisi aldınız”
Vatandaşlar tarafından belediye meclisine yapılan müracaatlarda Haluk Ünal, Kırklareli merkez Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi kadastro 1254 ada 12 parsel No’lu  taşınmaz ile ilgili olarak, 18 Ekim 2010 tarih durumunda yapılaşma nizamı BL-5 ve BL4 olarak belirtilmiş olup, BL-4 olan yapılaşma nizamı 40 m2lik bir alan kapladığından bahse konu parselin tamamının BL-5 olarak plana işlenme talebi meclisin oyuna sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Servet Altınelli, Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi kadastro 1752 ada 3 parsel No’lu taşınmaz ile ilgili olarak Şehir İmar Planı’nda konut alanı olarak görülen parselde mevcut bulunan yüzme havuzunda tadilat yapılabilmesi için bahse konu parselin plana spor tesisleri alanı olarak işlenmesi talebi ilgili komisyon  tarafından hazırlanan rapora karşı çıkarak şunları kaydetti;
“Ben Belediye Meclisi’ne 3 tane dilekçe verdim. 53 sendir Kırklareliliyim, burada yaşıyorum ve burada öleceğim. Söz konusu 18 uygulamasıyla iki katlı evim, dükkanım ve su kuyum encümeniniz tarafından gasp edildi. Ücreti olarak sadece 300 m2 yer aldık onun karşılığında sana başka para yok dediniz. Oda yetmedi 6 ay önce aldığınız evin tapusu sizde ve benden Emlak Vergisi aldınız, şuanda benim olmayan yerden. O da yetmedi şimdi de iş yeri yapmak istiyorum onun içinde izin vermiyorsunuz. Ben kalp hastasıyım ve sizin yüzünüzden kalbime pil takıldı. Sizin yüzünüzden ömrümün yarısı gitti. Ben sizin için Ankara’larda gaz bombası yedim, cop yedim, işkence gördüm 12 Eylül’de. Olay hem siyasi, hem teknik hem de insan haklarını ilgilendiren bir şey bu. İnsan haklarını hepiniz çiğnediniz.”
Başkan Çağlayan ise çevresinde konut alanları olduğundan ve yüzme havuzu olarak düşünüldüğünden dolayı konut sahiplerine rahatsızlık vereceğini, verilen dilekçenin Spor Tesisleri Alanı olarak değiştirilerek bir sonraki Meclis Toplantısı’nda bir kez daha görülmesi gerektiğini ifade etti. Meclisin oyuna sundu ve oy birliği ile kabul edildi.
Şaban Doğan ve hissedarları, Kırklareli merkez Karakaş Mahallesi, 1438 ada 13 ve 1421 ada 7 parseller ile ilgili olarak 1438 ada 13 no’lu parselin doğusundan geçen yol güneyinden  geçen parselin istikametini değiştirmeden devam etmesi ve batıdan geçen yolun 13 nolu parselden giden parça kadar kapanarak takas ile verilmesi parsele uygun bloğun işlenmesi, etrafındaki yapılara uygun olması açısından işlenen bloğun ticari artı 5 kat olarak plana işlenmesi talebi ilgili komisyonlar tarafından görüşmeleri devam ediyor. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here