13. Geleneksel Tüketici ödülleri sahiplerini bekliyor

15
13. Geleneksel Tüketici ödülleri sahiplerini bekliyor

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda, 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin bilinçli tüketicileri, üreticileri, satıcıları, tüketicileri koruyan kuruluşları ve bilimsel çalışma sahiplerini beklediğini duyurdu.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan duyuruda şu bilgiler verildi;

“Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2009 yılı faaliyetleri dikkate alınarak yedi dalda "Geleneksel Tüketici Ödülleri" verilecek.

13. Geleneksel Tüketici Ödül Dalları:

A-Radyo- Televizyon Programı Ödülü

1- Programın, özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,

2- Programın, 07:00 -23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması,

3-  Programın, radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % 1’inden az olmaması,

Bu dalda başvuru yapacak veya tüketiciler tarafından aday gösterilecek televizyon ve radyo kuruluşlarının birkaç program örneğinin bulunduğu bilgisayar ortamında çalışabilen CD veya VHS video kaseti, radyo programlan için CD, ses kaseti örneği ile programın adı, yayınlandığı kanal, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler ve yayınlandığı kanalın günlük yayın saatinin bildirilmesi gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü

1- Yazıların, ilgili yayın organında, bağımsız bir "Tüketici Köşesi" veya benzer bir isim altında yayınlanmakta olması,

2- Yazıların, tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması,

3- Yazıların, belirli aralıklarla sürekli olarak yayınlanmakta olması,

Bu dalda başvuru yapacak veya tüketiciler tarafından aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının birkaç yazı örneğinin bulunduğu gazete örneği ile köşenin adı, yayınlandığı gazete,yazının hangi sıklıkla yayınlandığının bildirilmesi gerekmektedir.

C- Bilinçli Tüketici Ödülü

1-   Tüketicinin, mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2- Tüketicinin, bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

3- Yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması.

D- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü

Ilgili kuruluşun, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘un uygulanmasında ve geliştirilmesinde yoğun çaba göstermiş olması.

E- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü

1-  Firmanın, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması,

2-  Firmanın, tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3-  Firmanın, tüketicilere yönelik "Tüketici Danışma Masası" veya ücretsiz "Danışma Hattı" kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4- Firmanın, tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

F- Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum / kuruluşların;

1 – Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin

yayımlanmış kitabının bulunması,

2- Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin kabul edilmiş

doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması,

G- Hizmet Ödülü

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum / kuruluşların; kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması, koşulları aranır.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri" ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilir. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız "www.sanayi.gov.tr" adresli web sitesinden, 0 312 219 65 00/2316-2306 numaralı telefondan ve "devlet.guldag@sanayi.gov.tr" e-posta adresinden bilgi alınabilir.

Başvuruların 05 Şubat 2010 Cuma günü Saat 17.30’a kadar,

"Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. ANKARA" adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.