1/25 binlik oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nden geçti

20
Kırklareli Belediye Meclisi 18 Nisan 2011 Pazartesi günü Belediye Meclis Salonu’nda saat 16.00’da olağan üstü toplanarak İmar Komisyonuna havale edilen 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı görüşülerek 18 kabul, 2 ret ve 3 çekimser oy aldı ve oy çokluğu ile kabul edildi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Meclisi Nisan ayı olağan üstü toplantısında 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı görüşülerek kabul edildi.
5 Nisan 2011 Salı günü yapılan olağan genel toplantıda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı, oğlan üstü toplantıda görüşüldü.
1/ bin ölçekli Çevre Düzeni Planı İmar Komisyonu yaptığı araştırma ve incelemeler sonunda1/25 bin ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporlarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde şu rapor sunuldu;
“1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı, 24 Ağustos 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından hazırlanan 1/25 bin ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları; 07 Ağustos 2010 Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan İmar Komisyonuna havale edilerek, Kırklareli Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 28 Ekim 2010 tarihli Komisyon Raporuna istinaden, Belediye Meclisi’nin 02 Kasım 2010 tarih ve 212 sayılı kararı alınmış olup, yapılması gereken düzeltmeler ve ilaveler Planın yapımcısı Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi’nce (İMP), 23 Kasım 2010 tarih ve 2650/D sayılı yazımız ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği vasıtasıyla bildirilmiştir.
23/11/2010 tarih ve 2650/D sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi’ne (İMP), Belediye Meclisimin 02 Kasım 2010 tarih ve 212 sayılı kararının bildirilmesini müteakip, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi’nin (İMP), 21 Aralık 2010 tarih ve 061.S4.2.211210 sayılı yazısı ile 02 Kasım 2010 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararında talep edilen ilave ve değişiklikler ile ilgili değerlendirmelerin yapılmış olduğu belirtilerek, Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülmek üzere, Belediye Başkanlığımıza sunulmuştur.
İmar Komisyonunun 29 Aralık 2010 tarihli Raporu ile konunun Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülmesi kararı alınmıştır. Belediye Meclisi’nin 05 Ocak 2011 tarihli oturumunda görüşülüp, değerlendirilerek, 26 no’lu karar alınmıştır.
Belediye Meclisi’nin 05 Ocak 2011 tarihli oturumunda, Kırklareli OSB Alanını alternatif de olduğu gibi, Tevsii Alanı, doğusundaki Askeri Güvenlik Bölge Sınırı da dikkate alınarak daraltılmıştır. Bu yeni düzenlemede OSB mevcut alanı ile birlikte toplamda yaklaşık 478 hektara ulaşmış olan alternatif kabul edilmiştir. Kırklareli Belediye Meclisi tarafından 1/25 bin ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Plan Notlarından 3.1.1.1.(k.) bendinde. 02 Kasım 2010 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararında talep edilen Orman Alanı içerisinde, özel mülkiyete konu olan ya da tapuda orman alanı olarak tescil edilmemiş alanlarda İnşaat Alanı Kat Sayısının 0,05’ten ve toplam inşaat alanının da 250 metreden büyük olmamak, bina yüksekliği 6,50 metre’yi aşmamak koşulu ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir ibaresi, İMP tarafından da bu bendin Belediye Meclis Kararındaki gibi olması düşünülmüştür. Ancak, Belediye Meclisi tarafından tekrar yapılan değerlendirmeler neticesinde Orman Alanı içerisinde, özel mülkiyete konu olan ya da tapuda Orman Alanı olarak tescil edilmemiş alanlarda tarımsal amaçlı faaliyet yapacak orman köylümüze sıkıntılar yaratacağı düşünüldüğünden; "Yapılacak ifrazdan sonra elde edilecek en küçük parselin alanı bir kadastral yola 25 metre cephe koşulu ile 20 bin metre karedir.
Bu alanda İnşaat Alanı Kat Sayısı 0,05’ten ve toplam inşaat alanı da bin metrede büyük olmamak, bina yüksekliği 6,50 metreyi aşmamak koşulu ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir." Kararı alınmıştır. Diğer kararlar ile ilgili olarak. Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından yapılan değerlendirmeler, Belediye Meclisi’nin 05 Ocak 2011 tarihli toplantısında olduğu gibi kabul edilmiştir.
1/25 bin ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notlan, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ile ilgili 05 Ocak 2011 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararı, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi’nce (İMP) gönderilmek üzere, 24 Ocak 2011 tarih ve 165 sayılı yazımız ile Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi’ne gönderilmiştir.
1/25 bin Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ile ilgili olarak, talep edilen ilave ve değişikliklerin, Yüklenici Kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından değerlendirilmesini müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi’nin (İMP) 18 Mart 2011 tarih ve 180311 sayılı yazısı ile Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmiştir. Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 25 Mart 2011 tarih ve 2095 sayılı yazısı ekindeki, değişiklikler de içeren 1/25 bin Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları Belediye Başkanlığımıza sunulmuştur.
Konu ile ilgili olarak 1/25 bin Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporları ve Kırklareli İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin 08 Nisan 2011 tarih ve 72 sayılı kararı ile birlikte inceleme ve değerlendirilmesi neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından hazırlanan 1/25 bin ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Notları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporlarının uygun okluğu anlaşıldığından, konunun Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.”
Okunan komisyon raporunun ardından Başkan Vekili Başkur Meclisin oyuna sunarak Necati Düzen, Mithat Sazara, Ünal Başkur, Adem Sevim, Sedat Bilgiç, Mustafa Ovarda, M. Fikret Akın, Tuncay Gökçe, Ahmet Yaşa, Y. Kemal Aşkın, Yıldırım Koca, Şenol Can, Beyazıt Kösten, Murat Bara Sebahattin Uçar, Celal Güleryüz, Mehmet İkizlerli ve Şükriye Mert olmak üzere toplam 18 kişi kabul ederken Resul Yıldırım ve Gülay Tülüş ret, Fahrettin Üstündağ, Tülay Peker ve İsa Ataç çekimser oy kullanıldı. 1/ 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı oy çokluğu ile kabul edilerek olağan üstü toplanan beledi meclisi gündemi kapatıldı. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.