“1 Mayıs mücadelelerde bir dönemeç noktasıdır”

12
Cumhuriyet halk Partisi (CHP) Kırklareli İl Başkanı Vecdi Gündoğdu “1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:


HABER MERKEZİ
“İşçiler, kamu emekçileri, gençler, eğitim ve sağlık hakları, geleceği gasp edilenler, işsizler, kadınlar, yoksullar, açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veren değerli yurttaşlarımız;
İşçilerin, emekçilerin, 8 saatlik işgünü, sendika, sigorta, haftalık-yıllık izin, kıdem tazminatı vb. bugün sahip oldukları pek çok hak gerektiğinde canlarını feda ettikleri çetin mücadeleler sonucu kazanılmıştır.1 Mayıs bu tarihi mücadelelerde bir dönemeç noktasıdır. 1 Mayıs’ı çok önemli ve birleştirici kılan nedenlerin temelinde, emek dünyasının sermaye, sömürü, kar ve baskı dünyasına karşı sürdürdüğü bu yiğit mücadele yatar.
Emekçiler her yıl ekonomik, sosyal hak taleplerinin yanında, taleplerini siyasal alana da genişleterek, 1 Mayıs’ı sermaye cephesine karşı Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü olarak kutluyorlar. İlk kutlama 1909 yılında Üsküp ve Selanik’te, İstanbul’da ilk kutlama ise 1912 yılında yapılmış,1921 yılında İstanbul işçi sınıfı 1 Mayıs’ı işgal altında kutlamıştır.
Günümüz Türkiye’sine baktığımızda; Başbakan her konuşmasında “Ekonomik istikrar sağladık” diyor. Oysa halk, işsizlik, açlık ve sefaletin pençesinde can çekişiyor. Çalışanlar yoksulluk-açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildi, işsizlere “yapacak bir şey yok, gidin taşı sıkın suyunu çıkarın” denildi, güvencesiz-geçici çalışma koşulları geliştirilerek emek sömürüsü mekanizmasının temel özneleri haline getirildi. Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya dayanan bu politikalar AKP döneminde hızla uygulanmaya devam edildi. Cumhuriyet tarihinin en önemli kuruluşları bir bir yerli ve yabancı şirketlere devredildi. Eğitim, sağlık gibi temel kamu hizmetleri parası olanların yararlanacağı bir ayrıcalık haline getirildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasaları ile sosyal güvenliğin ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atıldı.
Özellikle yoksul kesimler en temel sağlık hizmetlerine bile ulaşamazken, hükümet sağlığı paralı hale getirmeyi ve sağlık ocaklarını kapatmayı yegâne sağlık politikası olarak gördü. Üstelik reform adı altında milyonlarca insan sosyal güvenlik kapsamı dışına itilerek güvencesizliğe ve geleceksizliğe mahkûm edildi.
CHP olarak bu anlamlı günde diyoruz ki; Demokrasi ve emek güçlerine saldırarak ülkenin demokratikleşebileceğini sananlar yanılıyorlar. Sendikal hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller, bütün anti-demokratik hükümler kaldırılmalı, demokratik bir çalışma düzeni kurulmalıdır. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı, asgari ücret insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenerek, vergi dışı bırakılmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik tek yanlı ücret politikalarından vazgeçilmelidir. Adil bir vergi reformu derhal yapılmalıdır.
Savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasi özlemini haykıran ve 1 Mayıs bayrağını yere düşürmeyen işçi sınıfımızın yiğit savaşçılarının, 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here