1 Mart Muhasebeciler Günü

9
“1 Martta kutlama yapmaktan çok sorunlarımızı dile getiriyoruz”

1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla gazetemize bir ziyaret gerçekleştiren Kırklareli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Merve Cankurt ile görüştü. Görüşmede Mali Müşavirlerin çeşitli sebeplerden kaynaklanan bazı sıkıntılarından bahseden Kırklareli SMMMO Başkanı Burhan Üstünkol; “Biz, bu sorunları ortak bir platformda görüşmek istiyoruz çünkü sadece bizi ilgilendiren konular değil. Bizler, iş birliği içinde, tepki göstermeden ve konuşarak sorunların çözüleceğine inanıyoruz” dedi.
Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Üstünkol’un yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türkkan, Disiplin Kurulu Üyeleri Recai Yalçınkaya, Meral Öztürk, Haksız Rekabet Komisyonu Üyesi İbrahim Uysal, Sosyal Etkinlikler Komisyonu Üyesi İsmail Gören  yer aldı.
Başkan Üstünkol; tüm Türkiye’deki SMMMO’ların ortak bir basın bildirisinin var olduğunu belirterek, açıklamayı şöyle ifade etti;
“1990 yılında başlayarak her yılın 1 Mart’ı, muhasebe camiasının bugün sayıları 250 bini aşan onurlu çalışanları için Muhasebe Günü’dür. 1 Mart, meslek camiamızın, maliye çalışanları ve bürokrasisinin Vergi Haftası’nı kutladığı dönemin sonunda başlar. Adeta bu iki özel durum, birbiri için uyum ve işbirliğini temsil eder.
Ancak; temel sorun ve taleplerimize, uzun süredir duyarsızlaşan bir süreç yaşanmaktadır ve "kutlama" için ortak paydalarda mesleki çözümler yeşerememektedir.
İşbirliğimizde özellikle Maliye Bakanı ve Bürokrasisi’nin daha ilgili ve çözüm odaklı yaklaşmasının, meslekte sorunların çözümünde kilit olduğu ortadadır.
Büyük bir meslek camiasının yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri olarak 1 Mart Muhasebe Günü’nde gördüğünüz yakalarımızdaki siyah bantlar durumun aciliyetini ve önemini anlatmalıdır. Tüm camiamızın yakalarından bir hafta süreyle çıkarmayacağına inandığımız bu siyah bantlarla konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.
Ekonomi yönetimi olarak "kamu alacaklarının yapılandırılması ve matrah
artırımı" uygulama sonuçlarının son derece önemsendiği bir süreçte, başarı için meslek mensuplarımızın katkısı önemsenmelidir. Geçmişte çıkarılan bu tür kanunların uygulanmasında meslektaşlarımız sayesinde büyük başarılar elde edilmiştir. Mart ve Nisan ayında Torba Kanun’un uygulamasının sekteye uğramaması için de sorunlara çözüm getirilmesi hayati önemdedir.
Muhasebe, fmansal raporlama ve denetim gibi ekonomide önemli bir görevi yerine getiren meslek mensupları olarak;
İsteklerimiz çok basit ve yalındır.
SORUN 1 – BA-BS BİLDİRİM FORMLARININ DÜZELTİLMESİNE HAKSIZ CEZA UYGULANMAKTADIR.
Vergi mükelleflerinin bir ay içinde satın aldıkları ve satmış oldukları mal ve hizmetlerinin bildiriminde kullanılan Ba-Bs formlarının süresi içinde verilmemesi veya yanlış bilgilerin düzeltilmesinde VUK mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Bu bildirimlerin verilmemesi veya verilenin düzeltilmesi hiçbir zaman vergi kayıp ve kaçağına neden olmayan şekilsel uygulamaya binlerce liralık cezalar uygulanmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde verilen bir bilginin düzeltilmesine ceza uygulanmamaktadır.
TALEBİMİZ: Özel Usulsüzlük cezasından vazgeçilmeli, TBMM seçim tatiline girmeden önce yasal değişiklik yapılmalıdır.
SORUN 2 – KESİN MÎZAN FORMLARIN AYRICA İSTENMESİ EK YÜKTÜR
2011 Mart ayından itibaren uygulanacak olan kesin mizan bildiriminin süresi içinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Elektronik belgeye elektronik kayıt sistemine geçilmeden, yıllık beyanname dışında ayrıca istenen bu formlar meslektaşlarımıza iş yoğunluğu yaratmaktadır. Yıllardır, yıllık beyanname ekinde istenen bilgi ve belgeler vergi idaresine zaten verilmektedir.
TALEBİMİZ: Kesin mizan bildirim formları "BİLDİRİM" olarak 2011 yılı için alınmamalıdır. Odalarımızın üst birliği TURMOB’la birlikte hazırlanacak basitleştirilmiş formatta, Yıllık Beyanname eki olarak alınmalıdır. Özel usulsüzlük cezası uygulanmamalıdır.
SORUN 3 – E-SÖZLEŞMELERİN BİLDİRİMİ TAKVİMİ SORUNDUR
Mükelleflerin, tüm vergi beyanname ve bildirimlerinin 2004 yılından beri başarı ile verilmesi meslek mensuplarımızın özverili çalışmaları ve gelişen teknolojiyi iyi kullanmaları sayesindedir. Adeta muhasebe büroları vergi dairelerinin tahakkuk servisi olmuştur. Şimdi yeni bir yükümlülük getirilmektedir. Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin 15 Mart’a kadar bildirilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca meslek mensuplarımızın kullanmış oldukları şifrelerin iptali yoluna dahi gidilecektir.
TALEBİMİZ: Elektronik Sözleşme bilgilerinin gönderilme işlemi öncelikle ertelenmelidir. Özel usulsüzlük cezasr-uygulanmamalıdır. 15 Mayıs’ta meslek mensupları, beyannamesini gönderdiği müşterilerinin listesini vergi dairesine göndermektedir. Bu anlamda, ilgili bildirimin kaldırılarak elektronik sözleşme nedeniyle istenen bildirimlerin 15 Mayıs’a kadar uzatılması yerinde olacaktır.
SORUN 4 – MALİYE BAKANLIĞI ASGARİ MUHASEBE ÜCRET TARİFE’SİNİ 2 YILDIR YAYIMLAMAMAKTADIR.
Meslektaşlarımızın aldığı ücretleri belirleyen "Asgari Ücret Tarifesi"nin odaların ve TURMOB’un teklifi ile Maliye Bakanlığı’na iletilerek her yıl Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerekir. Ancak 2010 ve 2011 yılı asgari ücret tarifesi bakanlık tarafından belirlenmemiştir. Oysa avukatlık ücretleri, doktor ücretleri süresinde ilan edilmektedir.
TALEBİMİZ: 3568 sayılı yasanın amir hükmü gereği Asgari Ücret Tarifesi Maliye Bakanlığı tarafından her yıl süresinde yayımlanmalıdır. Özellikle 2011 yılı tarifesinin açıklanması için zaman kaybedilmemelidir.” (mc)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here